PSY ZE SCHRONISKA POTRZEBUJĄ DACHU NAD GŁOWĄ!

Psy ze schroniska w Milanówku potrzebują porządnych bud! Możecie im pomóc. W trakcie jednodniowego spotkania z gotowych komponentów zbudujecie domy dla bezpańskich czworonogów.

Uczestnicy spotkania, podzieleni na zespoły, staną przed zadaniem zbudowania estetycznych i trwałych bud. Każda grupa otrzyma gotowe komponenty do złożenia 1 budy.

Spotkanie możemy zorganizować na zewnątrz, w lokalizacji dysponującej zielonym terenem lub na odpowiednio dużej sali. Po złożeniu i wykończeniu budy zostaną przewiezione do schroniska, gdzie przedstawiciel/e spotkania przekażą je kierownikowi.

Jeśli uczestnicy spotkania wyrażą wolę – możliwa jest kontynuacja projektu i wolontariat na rzecz schroniska np. w postaci wyprowadzenia na spacer czworonoga.

Oferujemy raport i dokumentację fotograficzną z przeprowadzonych działań.