WYSPA ZDOBYWCÓW

szkolenie miekkie

Uczestnicy poznają nową, niezasiedloną wyspę, bogatą w złoża naturalne.
Ich zadaniem jest zasiedlenie jej i rozwój swojej cywilizacji. Przejmowanie nowych terenów zapewni im dostęp do bogactw natury i szybszy rozwój, ale narazi ich także na walkę z konkurentami. Rozwój cywilizacji może okazać się przymusem w zetknięciu z innymi cywilizacjami.
Gra jest nieubłagana – wygrają najsilniejsi i Ci, którzy przystosują się do nieuniknionych zmian w otoczeniu.

Uczestnicy mają do dyspozycji mapę kontynentu. Tworzą zespoły, które wprowadzą na mapę pierwsze plemiona. Jednak wśród uczestników musi pojawić się lider, który przekona innych, że warto pójść za nim.

To dopiero początek wyzwań z jakimi spotkają się liderzy. Sukces ich grupy będzie zależał od umiejętności budowania współpracującego zespołu, motywowania i utrzymania jego członków. Liczba zadań i wyzwań stojących przed liderem na pewno przetestuje jego umiejętność delegowania. Bez odpowiedniego planowania zasobów zespół nie przetrwa w spotkaniu z innymi cywilizacjami. Ponadto zmiany ewolucyjne będą wymagały od wszystkich kreatywnej postawy.

Wygra zespół, który po zakończeniu wszystkich tur zbuduje najsilniejszą i najbogatszą cywilizację