PRZYWÓDZTWO

  • 1-3 dni
  • grupy 8-20 osób
  • indoor

Jak być skutecznym przywódcą? Można się tego nauczyć.

Nasze szkolenia to nie wykłady. To doświadczenie edukacyjne, w którym dzięki metodologii i oryginalnej formie szkoleniowej rozwijamy kompetencje przywódcze uczestników.

Udoskonalisz te cechy przywódcy, o których już wiesz, że je posiadasz i odkryjesz w sobie te, o których jeszcze nie wiesz… 

  • Quo vadis liderze? – wizja jako źródło Twojej siły oraz inne cechy lidera.
  • Czy werbalizujesz ją skutecznie?
  • Kim jesteś po co to robisz? Tożsamość́ i misja lidera w organizacji oraz jej wpływ na zaangażowanie pracowników.
  • Jakimi narzędziami generować zmianę w postawach podwładnych.
  • Zrozumieć ludzi. Jak komunikować się z zespołem i wpływać na jego efektywność.
  • Inspirowanie zespołu – jak motywować pracowników, aby porwała ich Twoja wizja?