KOMUNIKACJA I BUDOWANIE RELACJI W ZESPOLE

  • 1-3 dni
  • grupy 8-20 osób
  • indoor

Komunikacja w zespole to priorytet. Jeśli członkowie zespołu nie komunikują się ze sobą, lub procesy komunikacji szwankują, możemy mieć pewność, ze zamierzone cele nie zostaną osiągnięte.

U każdego członka zespołu umiejętności komunikacji i budowania relacji z innymi są rozwinięte na różnym poziomie, co wpływa na relacje w pracy i zespół. Aby dobrze funkcjonować w otoczeniu zawodowym niezbędna jest ciągła praca nad tymi umiejętnościami, szczególnie w zmieniającym się dynamicznie  otoczeniu biznesowym.

Nasze szkolenia z komunikacji rozpoczynamy od gry symulacyjnej, która ma pokazać zespołowi różnorodność stylów komunikacji wśród jego członków.  Analizujemy je po to, aby uświadomić uczestnikom szkolenia, jakie style stosują (świadomie lub nie).  Następnie omawiamy narzędzia i zasady dobrej (efektywnej) komunikacji, która pomaga zbudować trwałe i przyjazne relacje w zespole, oparte na zaufaniu i otwartych kanałach komunikacyjnych.

Bez dobrej komunikacji, zaufania i zaangażowania – nie ma szans na efektywny zespół.