BUDOWANIE ZESPOŁU

  • 1-3 dni
  • grupy 8-20 osób
  • indoor

Jak zbudować efektywny zespół? Taki, który będzie wspólnie pracował na trwały efekt? Przy tym stosował otwartą komunikację, wykorzystywał własną różnorodność, a jego członkowie będą mieli do siebie zaufanie? 

Wydaje się to mało realne? A jednak warto nad tym zagadnieniem pracować..

Budowanie dobrego zespołu, złożonego z odpowiedzialnych, efektywnych i dobrze komunikujących się pracowników to proces ciągły. W naszych szkoleniach kładziemy nacisk na sprawną współpracę i efektywną komunikację, które pozwalają członkom zespołu osiągać zamierzone cele.

Dzięki warsztatowej formule szkoleń zespoły mają okazję przyjrzeć się temu, jak realnie wygląda proces komunikacji, zaangażowanie poszczególnych członków w zespole, odpowiedzialność za przyjmowane zadania.