TARGOWISKO RÓŻNOŚCI

  • 3-5h
  • od 24 osób
  • indoor/outdoor
Team building, szkolenia integracyjne, wyjazdy dla firm

TARGOWISKO RÓŻNOŚCI to trzyetapowa gry terenowo negocjacyjna (możliwość realizacji w pełni pod dachem)

W pierwszym etapie każdy zespół działa niezależnie, w celu zdobycia jak największej ilości punktów podczas rozwiązywania zadań integracyjnych, logicznych lub terenowych. Drugi etap to spotkanie wszystkich zespołów i rywalizacja w trakcie gry handlowej – negocjacja. Trzeci etap to czas kooperacji w dążeniu do wspólnego celu.
Scenariusz gry jest skonstruowany tak, by zespoły stopniowo przechodziły od rywalizacji przez obojętne współdziałanie do zaangażowanej współpracy.