CELE I KOMPETENCJE

Cele naszych programów

 • integracja,
 • budowanie poczucia przynależności do zespołu,
 • wzmacnianie skuteczności działania,
 • rozwijanie komunikacji w zespole,
 • rozpoznawanie strategii zachowań,
 • wzrost wzajemnego zaufania w grupie,
 • budowanie dobrych relacji.

Rozwijamy kompetencje

 • doskonalenie komunikacji werbalniej i niewerbalnej,
 • umiejętność wysłuchania potrzeb innych członków zespołu,
 • wzajemny szacunek i pomoc,
 • empatia, szczerość, otwartość,
 • wyznaczanie celi i ról w zespole,
 • podejmowanie wysiłku, wzmacnianie zaangażowania,
 • twórcze rozwiązywanie problemów,
 • zdolność efektywnego działania, kooperacja,
 • konstruktywna rywalizacja.